בוחן בנושא מתקף ותנע
 
 הקובץ כולל את שאלות הבוחן ופעילות ל"שגיאות שיש מה ללמוד מהן" שנאספו מהכיתה.
  להורדת הקובץ

הצעות נוספות