רעיונות להוראה בכיתה
 
 
מורים ממליצים למורים לאחר התנסות בכיתה.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפירסום.
 
 

מצגות

מאת גילית פורת

מצגת בנושא מתקף ותנע

מאת ד"ר איליה מזין

בוחן בנושא מתקף ותנע

מאת זהורית קאפח. הקובץ כולל את שאלות הבוחן ופעילות ל"שגיאות שיש מה ללמוד מהן" שנאספו מהכיתה.