חוברת הכנה

מצורפת חוברת פעילות ההכנה למג'יק קאס.

החוברת בפורמט וורד על מנת שמורים יוכלו לערוך ולשנות כרצונם.

 

בהמשך תועלה גם חוברת הפעילות ואת ההנחיות לתלמידים.

  חוברת הכנה למורים