פותחים שנה בהוראה ולמידה עם קמפוס IL

המלצות לשילוב בהוראה  ובלמידה  - פא"פ, היברידית או מקוונת

 

קישור לסרטון 

 
פרטים בקובץ המצורף
  פותחים שנה בהוראה ולמידה עם קמפוס IL