הדגמות וניסויים

 

רעיונות להדגמות

הפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת תל-אביב

התנגשות דיסקיות - ניתוח סרטון וידאו

מתוך הספר: "מכניקה ניוטונית פעילויות" מאת עדי רוזן

"התנגשות פלסטית" – מדידה באמצעות רשם זמן

ניסויי מעבדה מצולמים

שימור תנע בהתנגשות בין 2 גופים - הדמיה אינטראקטיבית

גוף נופל לתוף קרונית

חקירת הביטים שונים של תנע ושימורו.
תנע

תנע

התנגשויות ושימור תנע