האסטרטגיה: דפי פעילות בפיזיקה
האסטרטגיה: דפי פעילות בפיזיקה (הגדל)

 

קישור להרחבה

פותחה על ידי:

Lillian C. McDermott, Peter S. Shaffer And the Physics Education Group Department of Physics, University of Washington

מטרות האסטרטגיה:

שיפור ההבנה של מושגים חשובים בפיזיקה תוך הדרכה לחשיבה הדרושה לבניית המושגים וליישומם במצבים מחיי היומיום, כהשלמה לשיעורים ולספרי הלימוד.

תהליך העבודה:

  1. מבחן מקדים על חומר שכבר נלמד בשיעור ובמעבדה. מבחן זה עוזר לתלמיד לזהות מה אינו מבין ומאפשר למורה לדעת מה רמת ההבנה של התלמידים ולזהות את הקשיים.
  2. דפי פעילויות המורכבים ממשימות ומשאלות שנבחרו בקפידה בהתאם לקשיי התלמידים. התלמידים עובדים בקבוצות ועונים בעצמם תוך דיונים עם חבריהם ועם המורה. מושם דגש על שאלות איכותיות המפתחות מיומנויות חשיבה. המורה אינו מרצה, אלא שואל שאלות המכוונות את התלמידים למציאת התשובות בעצמם.
  3. שעורי בית המרחיבים ומעמיקים את המשימות שניתנו בדפי הפעילויות.
  4. מבחן מסכם הבודק את השיפור בהבנת המושגים שבהם עסקו דפי הפעילויות.

הצעות לשימוש בכיתה:

א.עבודה בקבוצות בכיתה לסיכום נושא שנלמד
ב.עבודה בבית כחזרה לקראת מבחנים
ג.הרצאה אינטראקטיבית בכיתה, בעזרת שקפים ודפי פעילויות
 

תרגום לעברית של המאמר:

Research as a guide for teaching introductory mechanics: An illustration in the context of the Atwood's machine

מבחנים מקדימים

מבחן מקדים: שינויים באנרגיה ובתנע

דפי פעילויות

דפי פעילויות: שינויים באנרגיה ובתנע