פעילויות ודפי עבודה

תנע ושימור תנע

האם החוק לא מתקיים?

האם החוק לא מתקיים?

פעילות מעניינת עם שני כדורים שונים בגודלם.
מומלץ לבצע את הפעילות בשיטת POE.