היסוד ה 112 - פעילות להערכה חלופית

 

היסוד ה - 112 והקשר הישראלי - מסמך מרכז

 

היסוד ה - 112 - סרטה של רמה מרינוב-כהן

 

גילוי יסודות חדשים וייצור מלאכותי של יסודות

 

סרטון + מצגת

 

הקשר בין מדע, אתיקה ופוליטיקה, כיצד הם משפיעים על ההכרה בתגליות

 

סרטון + מצגת

 

מדענים וחוקרים, מה נדרש כדי להיות חוקר/ת ופיזיקאי/ת, ומהן התכונות המאפיינות מדענים. דמותו של פרופ' אמנון מרינוב כחוקר וכמדען

 

סרטון + מצגת

 

 

שאלון מסכם לפעילות היסוד ה 112