תיקיית חומרים לקורס MOOC - רעיונות מרכזיים בפיזיקה

קישור לתיקיה משותפת של חומרים שישמשו אתכם בפעילות במסגרת קורס אקדמי מקוון "רעיונות מרכזיים בפיזיקה" מאת פרופ' רון ליפשיץ - הפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב .

תמיכה וסיוע בפורום "קורס אקדמי מקוון"

 

קישור להקלטה - סדנת חשיפה "קורס אקדמי מקוון"- רעיונות מרכזיים בפיזיקה, פרופ. רון ליפשיץ

קישור למצגת - סדנת חשיפה "קורס אקדמי מקוון"- רעיונות מרכזיים בפיזיקה, פרופ. רון ליפשיץ