3.2 חוק שימור התנע (3 שעות)

א. הצעה לסדר הוראת הנושא והערות כלליות:

  1. הצגת המושג "מערכת סגורה".
  2. הצגת שימור התנע במערכת דו-גופית סגורה.
    מומלץ להוכיח את שימור התנע בשתי דרכים: אלגברית וגאומטרית. במהלך ההוכחה חשוב להראות היכן נעשה שימוש ב"סגירות" המערכת. חשוב שתלמידים יוכלו להוכיח את השימור באופן מילולי, במילים שלהם.
  3. הכללת שימור התנע למערכת רב-גופית סגורה.
  4. דיון בתוקף של חוק שימור התנע.
    חשוב להדגיש כי חוק שימור התנע תקף לא רק בהתנגשויות ובהתפוצצויות, אלא גם במצבים אחרים, כמו גופים הנמצאים באינטראקציה ללא מגע פיזי ובתחומים שבהם חוקי ניוטון אינם תקפים (למשל בהתפרקות רדיואקטיבית).

ב.   יש לקשור בין סעיפים 3.1 ו-3.2:

בסעיף 3.1 מדובר בשינוי תנע של גוף כתוצאה ממתקף חיצוני. במסגרת הדיון הנערך בסעיף 3.2, מתברר כי השינוי בתנע של גוף אחד מתקזז על-ידי שינוי מקביל בתנע המתרחש באותו זמן בגוף האחר.

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 61 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות