אלקטרומגנטיות

מהלך הוראה למורה (כולל פתרון מוצע)

מהלך הוראה לשילוב ידע" כולל רצף של פעילויות הוראה שמכוונות לעודד "למידה משמעותית" של כל תלמיד ותלמיד. למידה משמעותית מתרחשת כאשר הלומד משלב בין הידע החדש שהוא אמור ללמוד לבין הידע שכבר קיים אצלו וכך יוצר מבנה ידע מעודכן (Ausubel, 2000; Linn & Eylon, 2011).

כל "מהלך הוראה לשילוב ידע" בנוי משלוש פעילויות עוקבות:

פעילות מאבחנת
פעילות "טיפול"
פעילות משוב אישי (רפלקציה)

מהלך הוראה - דף לתלמיד