תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

מתקף, התנע והקשר ביניהם

4

חוק שימור התנע

3

יישומים של חוק שימור התנע

6

 

13

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 58 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

תוכנית לימודים מפורטת

הערות דידקטיות