השתלמויות קיץ - מכון ויצמן

"יש לי מילה" - השתלמות בנושא אוריינות מדעית

"יש לי מילה" - השתלמות בנושא אוריינות מדעית

השתלמות  קיץ ללבורנטים לפיזיקה

השתלמות קיץ ללבורנטים לפיזיקה