מהתשובה לשאלה 1
גירסה שפותחה ע"י הניה ווילף, תיכון כצנלסון כפר סבא והמרכז הארצי למורי הפיזיקה
מהתשובה לשאלה 1 (הגדל)

מטרות הפעילות לסיכום הנושא:

 • לגרום לתלמידים לקשר בין ייצוגים שונים של מצבים פיזיקליים
 • למצוא מושגים ועקרונות פיזיקליים הקשורים במצבים אלה
 • לקשר בין העקרונות הפיזיקליים השונים.

הפעילות פותחה על פי המאמר:

Playing Physics Jeopardy, Van Heuvelen A.&. Maloney, P. D., American Journal of Physics, 67(3), March 1999.

מצורפת דוגמא להתאמת הפעילות על נושא קינמטיקה, אך ניתן להתאים את הפעילות לכל נושא.

שלבי הפעילות:

 1. הכיתה מתחלקת לקבוצות של עד ארבעה תלמידים.
 2. כל קבוצה מקבלת פתרון (משוואה, גרף, שרטוט, דיאגרמה וקטורית וכו').
 3. הקבוצה מתבקשת לחבר שאלה לפתרון שקיבלה ולנסח את המושגים והעקרונות הפיזיקליים הקיימים בשאלה שחיברו.
 4. השאלות שחוברו עוברות בסבב (אם יש זמן) לקבוצות האחרות. קבוצות אלה מתבקשות לפתור את השאלה ולרשום את המושגים והעקרונות הפיזיקליים המשמשים לפתרון השאלה.
 5. הכיתה חוזרת למתכונת מליאה. נציג של קבוצה מסוימת מציג את הפתרון שהקבוצה קיבלה, את השאלה שחוברה ורושם על הלוח את המושגים והעקרונות הפיזיקליים שהקבוצה רשמה. נציג של הקבוצה שפתרה את השאלה מציג את הפתרון ורושם על הלוח את המושגים והעקרונות הפיזיקליים שהקבוצה רשמה.
 6. המורה מנהל דיון בעקרונות הפיזיקליים, בדומה ובשונה בין שתי הקבוצות ובסיבות לכך.
 7. המורה מגיע להסכמה עם התלמידים על הרעיונות המרכזיים המתאימים לפתרון ולשאלה, ורושם אותם על הלוח, ומוחק את השאר.
 8. חוזרים על שלבים 5, ו 6, ככל שהזמן מרשה.
 9. המורה מבקש מאחד התלמידים לרשום על דף את כל העקרונות שנותרו על הלוח ומשכפל אותם לתלמידים.
  הפתרונות שחולקו לקבוצות השונות
  מצגת המתארת את הפעילות בקינמטיקה

הצעות נוספות