פעילות נעימה להמחשת נושא היחידות של מהירות בעזרת מטרונום

  פעילות להמחשת נושא היחידות של מהירות בעזרת מטרונום