פעילות להוראת החוק השלישי של ניוטון וכוח הנורמל

  חוק שלישי של ניוטון וכוח הנורמל