פעילות להוראת חוק ראשון של ניוטון

  חוק ראשון של ניוטון