מהירות זוויתית - הוראת המושג באמצעות פעילות תנועתית

  מהירות זוויתית - הוראת המושג