בחינות מהטכניון לתרגול

מכינה - מבחנים במכניקה

מכינה - מבחנים במכניקה

אוסף מבחנים במכניקה כולל פתרונות מהמכינה של הטכניון
מכינה מבחנים בחשמל ומגנטיות

מכינה מבחנים בחשמל ומגנטיות

אוסף מבחנים בחשמל ומגנטיות כולל פתרונות מהמכינה של הטכניון
דוגמאות למבחני סיווג של הטכניון

דוגמאות למבחני סיווג של הטכניון

שלוש דוגמאות של מבחני סיווג של הטכניון - כל מבחן כולל מכניקה, חשמל ומגנטיות ואופטיקה גיאומטרית