לונה פארק

פעילות תלמידים בלונה פארק תשע"ט - 2019

פעילות תלמידים בלונה פארק תשע"ט - 2019

חומרים ששימשו את המורים בפעילות לונה פארק תשע"ט - 2019
תודה למורים קובי שוורצבורד ומתן משכית שיזמו, תכננו והובילו את הפעילות המוצלתת
חומרים מאתרים בעולם לגבי פעילויות תלמידים בלונה פארק

חומרים מאתרים בעולם לגבי פעילויות תלמידים בלונה פארק

פיזיכיף בלונה פארק - כשניוטון עולה על הגלגל הענק!

פיזיכיף בלונה פארק - כשניוטון עולה על הגלגל הענק!

לונה פארק 2019 - הוראת הפיזיקה בהתנסות חווייתית.