בימים הקרובים יש סיכוי שנוכל לראות שביט בלי טלסקופ

15/12/2018