Testing Students Interpretation of Kinematics Graphs

Beichner, R.J. (1994)
American Journal of Physics, 62 (8), 750-755

המאמר מתאר מחקר החושף קשיים של תלמידים לגבי גרפים של מקום, מהירות ותאוצה נגד הזמן. הקשיים כוללים פירוש שגוי של גרפים כתמונות, בלבול בין שיפוע וגובה, בעיות במציאת השיפוע של קווים שאינם עוברים בראשית וחוסר יכולת לפרש את משמעות השטח שמתחת לגרפים השונים.

  להורדת המאמר

מאמרים נוספים