קשיי תלמידים בקישור בין גרפים ופיסיקה: דוגמאות מקינמטיקה

 (McDermott, L. C., Rosenquist, M. L.& Van Zee, E. H.(1987)
American Journal of Physics, 55 (6), 503-513.

תקציר (בעברית) של המאמר, בו מומחשות, בעזרת דוגמאות מקינמטיקה, טעויות נפוצות של תלמידים בניתוח גרפים בפיסיקה. זוהו שתי קטגוריות של קשיים: קושי לקשר גרפים לתפישות פיסיקליות, וקושי לקשר גרפים לעולם המציאות.

  להורדת המאמר

מאמרים נוספים