מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי

 

פרויקט מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי הוא פרי יוזמה ושיתוף פעולה של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לשכת המדען הראשי ומשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, הפיקוח על הוראת הכימיה.

פיתוח הפרויקט וביצועו באחריות המרכז הארצי למורי הכימיה.