השדה המגנטי

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי - דגם הוראה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי - דגם הוראה

הקובץ מעוסק בתכנית הלימודים והמטרות הלימודיות של הפרק "מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי" ברמת 5 יח"ל.
שאלות עם פתרון מפורט

שאלות עם פתרון מפורט

שתי שאלות עם פתרון מפורט למקורות השדה המגנטי מאוניברסיטת תל אביב
קובץ שאלות עם תשובות סופיות

קובץ שאלות עם תשובות סופיות

קובץ שאלות של אוניברסיטת אריאל