מעגלים חשמליים

חוק אוהם - הדמיה

חוק אוהם - הדמיה

פעילות להמחשת חוק אוהם
מעגלי זרם עם נורות

מעגלי זרם עם נורות

הסבר מקיף על מעגל טורי ומאפייניו
מעגלים חשמליים מורכבים

מעגלים חשמליים מורכבים

הדמיות גיאוגברה לחיבורים בטור ובמקביל