המעבדה להוראת הפיזיקה - חומר למחשבה

פרופ"מ שולמית קפון וגילית פורת
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

skapon@technion.ac.il

 

בהרצאה זו נדון בשימוש במעבדה לפיזיקה כאמצעי ללמד תלמידים לחשוב כמו פיזיקאים. נציג ממצאים ממחקר שלנו, נדון בתמונת מצב על התפיסות הרווחות בפועל ובכוח על תפקיד המעבדה בהוראת הפיזיקה בארץ ובעולם, והמשמעות שלהן למה שהתלמידים לומדים בפועל.