קיר חיפוש- הצופן של מקסוול

גלעד זנגויל, מכון דוידסון לחינוך מדעי
Gilad.zangwill@weizmann.ac.il


התכנית מיועדת לכיתות יא'-יב' ומטרתה לחשוף את התלמידים למשוואות מקסוול ולסכם את תחום החשמל והמגנטיות בדרך מאתגרת, מפתיעה וחוויתית.


הפעילות מתחלקת לשלושה חלקים:


 

חלק 1- "קיר חיפוש - הצופן של מקסוול": (שעה)
הפעילות בנויה בסגנון "חדר בריחה" בה התלמידים צריכים לפענח צפנים, לפרוץ מנעולים,  ולפתור חידות והכל באמצעות יישום חוקי החשמל והמגנטיות.
את המשימות התלמידים מבצעים ובונים בעצמם תוך שהם משתמשים ברמזים ומסמכים אותם הם מגלים תוך כדי תנועה.


 

חלק 2:
הרצאת הדגמות מאלקטרוסטטיקה עד אלקטרומגנטיות: ההרצאה מסכמת את העקרונות הפיזיקלים אותם יישמו התלמידים בקיר החיפוש ומרחיבה לנושאים נוספים כמו כח לורנץ ותנועה של מטען בשדה מגנטי.


 

חלק 3:
ביצוע ניסוי תומסון (תנועה של מטען בשדה מגנטי)- מדידת היחס מטען/מסה של האלקט