המעבדה בקהילות המורים בעתודה המדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים

צוות מובילי הקהילות האזוריות בעתודה המדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים


העתודה המדעית טכנולוגית היא תכנית דגל של משרד החינוך. מאמץ מיוחד בתוכנית זו מושקע בהוראת פיזיקה בחטיבת הביניים. התנסויות במעבדה הן חלק חשוב מן התוכנית. זהו אחד העניינים שהעסיקו את קהילת המורים המובילים של העתודה המדעית טכנולוגית בשנה וחצי האחרונות, ואשר יעסיקו את קהילות המורים האזוריות של העתודה (צפון, מרכז ודרום), שעושות את צעדיהן הראשונים בעת הזאת. מובילי הקהילות השונות יציגו דוגמאות של פעילויות מעבדה, ואת דרכי הפעלתן בקהילות ובכיתה. המשתתפים בסדנה יתנסו בדברים וישתתפו בדיון. זוהי הזדמנות לראות מה נעשה בתוכנית מובילה בחטיבת הביניים.