מניסוי סטנדרטי לפרויקט. שילוב הוראה מבוססת חקר בלמידת פיזיקה בכיתות ט'- י''א

גנאדי אקסלרוד, ורה סופרפיין, פתחי שלבי, אברהם אוקסמן
אחר''ת עמקים
gennadyakselrod@gmail.com

מטרת הפעילות:

הנגשת הגישה הקונסטרוקטיביסטית למשתתפי הסדנה


שלבי הפעילות:

 1. חשיפה לנושא: הצגת מודל שילוב החקר בהוראת הפיזיקה
  הוראה כוויתור המורה על בלעדיות בבעלות על הידע.
  חקר כמשאב להוראת הנושאים מתוך הסילבוס הרגיל
  גילוי מקדם הקניית החומר החדש – תפקידם של ניסוי מודרך\ חקר תיאורטי
  הוראה ממוקדת למידה- תפדידם של פרויקט חקר\מיניפרויקט
  חקר פתוח אך סופי- תוצרי הלמידה.

 2. הפעלת המשתתפים בקבוצות קטנות בהנחיית מנחי הסדנה
  המשתתפים יתנסו בתור לומדים בתהליך חקר מבוסס ניסוי מעבדה בנשאים שונים מתוך תכנית הלימודים ט'-י''ב, יחשפו למטודולוגיה מקורית מאת מורים עם ניסיון רב בשילוב מעבדה חוקרת בהוראת הפיזיקה, ידונו בהזדמנויות שילוב ניסויי החקר ברצף ההוראה.

 3. דיון והצגות הלמידה ע''י המשתתפים
  שיתוף ידע - למידת עמיתים (במתכונת הצגת ביניים).