פיסיקה בקרקס: דיאלוגיים על העקרונות הפיסיקליים של תרגילי קרקס בסביבת למידה בלתי פורמאלית (תנועה מעגלית)

אלכסנדר וולפסון, אוניברסיטת בן גוריון


 

דיונים דיאלוגיים על תרגילי קרקס – תקציר הפעילות
"אומנות הקרקס מרגשת, מפליאה ומדהימה" (Gurevich, 1977, p. 1).
דיונים דיאלוגיים ידועים ככלי הוראה יעיל במסגרת הפראדיגמה הקונסטרוקטיסיטית (Eshach, 2009). תרגילי הקרקס מבוססים על עקרונות המכניקה הניוטונית כגון: 3 חוקי ניוטון, תנועה מעגלית, שימור אנרגיה וכו'. בעבר נעשו מספר נסיונות לנתח תרגילי קרקס בודדים כדוגמאות המסבירות עקרונות מכניים מסויימים. יחד עם זאת, לא קיים מחקר ביחס לתרומתה האפשרית של אומנות הקרקס להוראת הפיסיקה. כמו כן, לא נעשה שימוש כולל באומנות הקרקס לצורך הוראה מכניקה. המחקר שלנו מחבר בין 3 העולמות: פיסיקה, הוראה וקרקס.

 

מטרת הפעילות היא לחשוף את המשתתפים ל:

 1. הוראת מכניקה דרך דיונים דיאלוגיים + embodied knowledge בהופעות קרקס. אף על פי שבמחקר הנוכחי נעשה שימוש בתנועה מעגלית, השיטה המוצעת מקיפה מגוון נושאים במכניקה ואף בתורת החום ובאקוסטיקה. כמו כן, השיטה איננה מוגבלת להופעות בלבד, אלא מתאימה גם לכיתות לימוד.
 2. מחקר איכותני העוסק בשינוי המושגי המתרחש בעת דיונים דיאלוגיים בהופעות הקרקס.
 3. דרך מעניינת להוראת פיסיקה במסגרות פורמליות ולא פורמליות כולל, הופעות קרקס.
 4. חשיפה וטיפול בתפיסות מוטעות בפיסיקה דרך דיונים דיאלוגיים והתנסות בתרגילי הקרקס השונים.


הפעילות כוללת:

 1. צפיה במופע קרקס קצר.
 2. התנסות בדיון דיאלוגי על עקרונות הפיסיקה של המופע.
 3. הרצאה פרונטלית המציגה את המחקר השלם על דיונים דיאלוגיים בקרקס כפי שהוצג בכנס:
  10th International Conference on Conceptual Change, Conceptual Change Meets other Disciplines, Florina Campus, University of Western Macedonia, Greece, 9-12 June 2016
 4. במידה ויינתן זמן, ניתן לערוך עוד מספר דיונים שיעסקו בתרגילי קרקס נוספים ויקיפו נושאים כגון: שיווי משקל, מכניקה של גוף קשיח, תורת החום.
 5. תשובות לשאלות.