צעד ראשון להטמעת החישוב הכמותי של שגיאות בפיזיקה התיכונית

יוסף עפיף, מבואות עירון - עין שמר
youafeef@yahoo.com


האם הנכם משתמשים בחישוב שגיאות בניסויי הפיזיקה?
האם אתם יודעים שללא חישוב השגיאות לעולם לא ניתן לדעת את מידת ההצלחה של הניסוי?
בסדנה מוצגים כלים לחישוב שגיאות וכיצד ניתן להתאימן לרמת התיכון.

הפעלת המשתתפים:
יוצג כדוגמה כיצד ניתן להפוך אחד הניסויים בתיכון לניסוי מדויק יותר שכולל חישוב שגיאות כמותי.