שימוש במדפסות תלת מימד להעשרה של מעבדות הפיסיקה

בנימין קליגמן, מרכז שוורץ /רייסמן לחינוך מדעי, רחובות
Benny.klingman@weizmann.ac.il


מטרת הפעילות לחסוף את המורים ולבורנטים למדפסות תלת מימד ככלי להעשרה של מעבדת הפיסיקה.
להציג את הכליים שעומדים לרשותם של מורים שכוללים קהילת מייקרים שתומכת ומפתחת יצירות לצורכי הוראה וכלי עיצוב ותיכנון פשוטים וזמינים של דגמים.
דגמים מודפסים שאנו משתמשים בהוראה שוטפת.
אתרים של קהילות שמאפשרים לשטף ולפרסם דגמים מוכנים.
כלי עיצוב של דגמים תלת מימדיים פשוטים.