כלים מוסיקליים כבסיס לניסויים פיסיקליים

נפתלי חייט ואיאר הדמאה
naftali.chayat@gmail.com


ההרצאה תעסוק בבכלי נגינה ובעקרונות הפיסיקליים שמאחוריהם כפלטפורמה ללימוד תופעות גלים. דוגמאות לנושאים להתנסות ולמידה:

 • גלי קול - אבחנה בין גובה (תדר) לעצמה (אמפליטודה)
 • משפחות כל נגינה, כלי נגינה עם צליל דועך (גיטרה, פסנתר, תוף, קסילופון) לעומת צליל מתמשך (חליל, כינור, חצוצרה, קול אנושי)
 • גוון של צליל והקשר למבנה ההרמוניות, פרוק פורייה
 • תופעות תהודה, גלים עומדים ואופני תנודה - מיתר (גיטרה), עמודי אויר (חליל, קלרינט), לוחיות (קסילופון, מרימבה), משטחים (תוף)
 • כלי נגינה מיוחדים או עם עקרונות פעולה מיוחדים
 • התנסות בבניית כלי נגינה
 • ניסויים אפשריים, וסקירה של שיטות מדידה (מחשבים ואפליקציות לניתוח צלילים)

הפעלת המשתתפים:
בהרצאה תשולב הדגמה של ניסויים או ביצוע ניסויים קצרים על ידי משתתפים, יתכן ו- 2-3 במקביל על ידי קבוצות קטנות. דוגמאות להפעלות:

 • מדידת תדר קול של חליל ותלולת באורך הצינור, כנ"ל בגיטרה או בלוחיות קסילופון
 • השואה של עצמות הרמוניות בצלילים של כלים מוסיקליים שונים, כולל של קול אדם ואותיות שונות (A, E, U, O...)
 • מציאת צמתים בלוחיות קסילופון על ידי פיזור חול או מלח על הלוחית
 • בניית כלי נגינה