בוחרות פיזיקה - אתגרים וכלים ליישום

דנה קליס, תיכון אפרים קציר חולון
קובי שוורצבורד, תיכון ליאו- באק, חיפה
sh_kobi@leobaeck.net


 

כיום אחוז הבנות הלומד פיזיקה נמוך (35%) ואחת המטרות שהפיקוח להוראת הפיזיקה הציב לעצמו השנה היא הגדלת מספר הלומדות פיזיקה. אחד האתגרים הקיימים הוא גם במישור המורים - להיות מודעים לבעיה ובאילו כלים אפשר לפעול למטרת הנושא.
במפגש עם המורים בכנס אנו מעוניינים לעורר את המודעות ולהציג את הבעיה בכמות הבנות הבוחרות ללמוד פיזיקה, ולתת למורים כלים להתמודד, כך שכבר למחרת הכנס יוכלו לבצעם. בנוסף במסגרת המפגש נחשוף סיפורי הצלחה ושיטות שונות של מורים בשטח שלהם יש אחוז גבוה של לומדות פיזיקה.

הפעלת המשתתפים:
שלב א' – המורים יחולקו ל"שולחנות עגולים" ושם יבצעו שני שלבים.
שלב ראשון כל מורה יקבל 2 פתקים – על פתק 1 הואר ירשום מדוע לדעתו בנות בוחרות פחות ללמוד פיזיקה ועל פתק 2 ירשום מה לדעתו אפשר לבצע כדי לשנות את המצב.
בשלב השני המורים יציגו את הדברים בשולחן וידונו על הסיבות והפתרונות.
בסיום המורים יציגו את הסיכום של הקבוצה שלהם.
שלב ב' – הצגת ממצאי אמת, מתן כלים ושמיעה מה נעשה בשטח היום -  סיפורי הצלחה של מקומות בהם אחוז הלומדות פיזיקה גבוה.