חקר זריקה בליסטית באמצעות מערכת טריבושט

ד"ר ראובן שפיטלניק וד"ר יפתח אילסר, חמד"ע - המרכז לחינוך מדעי תל אביב יפו
shpitalnik@hemda.org.il

בסדנה נתנסה בפעילות שבוצעה ע"י תלמידי פיזיקה מחקרית בכיתה י' בחמד"ע. הפעילות מתוכננת כך שניתן לקיימה גם במסגרת הלמידה השוטפת בהוראת הפיזיקה.
במסגרת הפעילות התלמידים בונים דגם של מכונת טריבושט, על פי הנחיות שנכתבו במרכז אחר"ת (תודותינו לשיתוף הפעולה עם ד"ר עמוס כהן) כאשר המוטיבציה הבסיסית המועברת לתלמידים הינה לתכנן ניסוי למציאת מרחק הירי הגדול ביותר. הפעילות הכרוכה בבניה מאפשרת לתלמידים רכישת מיומנויות שונות כמו תכנון ניסוי, הפרדת משתנים, ביצוע וניתוח מדידות, חקירת מערכת ועוד. מעל הכול, הפעילות מאפשרת לתלמידים ללמוד תוך כדי פעילות חווייתית.
בתכנון הניסוי דנים בכיתה בפרמטרים המשפיעים על מרחק הירי ובעת ביצוע הניסוי התלמידים מוכוונים לבדוק אופטימיזציה עבור פרמטר מסוים (הפרדת משתנים). את המדידות מבצעים התלמידים גם באמצעות טלפונים סלולריים המאפשרים לצלם את מסלול המעוף. באמצעות תוכנה מתאימה ניתן להוציא מכל סרטון את כל פרמטרי התנועה כמו מהירות השיגור (גודל וכיוון) , טווח הירי, גובה מקסימלי, זמן התנועה וכדומה.
במסגרת סדנת המורים נספר על הפעילות והמשתתפים יתנסו בעצמם בהרכבת המערכת והפעלת הניסוי. נדון במדידות השונות שניתן לבצע במערכת, באופן איסוף הנתונים, בניתוח תוצאות המדידה, בקשיים הניסויים ובמטרות שהפעילות מזמנת.

הפעלת המשתתפים:
המורים יתנסו בבניית המערכת, הפעלתה, לקיחת מדידות (באמצעות מצלמות הטלפון) וניתוחן באמצעות תוכנה לניתוח תנועה שניתן להוריד ברשת.
במסגרת הסדנה נדון באתגרים שהפעילות מזמנת כמו גם באפשרויות השונות לניתוח המערכת עצמה ותוצאות המדידה.