פעילויות סביב ניסויי מעבדה, לתמיכה בלמידה השוטפת

קורינה פולינגר, שי נוטר, חמד"ע - המרכז לחינוך מדעי תל אביב יפו
polingher@hemda.org.il


 

בצוות הפיזיקה של חמד"ע בתל אביב הושרש כבר שנים רבות הרעיון של שילוב פעילות מעבדתית בלמידה השוטפת בכל הכיתות.
כידוע, לימודי הפיזיקה ברמה גבוהה דורשים קישור מתמיד בין התופעה לבין תיאורה בדרכים שונות – מילולית, אלגברית, גרפית. התנסות מעשית חוזרת בניסוים, בנושאים שונים לכל אורך הלמידה  עוזרת לתלמיד להגיע הן למיומנויות הדרושות בפעילות מעבדתית והן למיומנויות של ניתוח תיאורטי מעמיק, המבוסס על עקרונות וחוקים פיזיקליים.
כדי להשיג מטרה זו, יש צורך בשילוב פעילויות מקדימות, לפני ביצוע הניסוי, וגם פעילויות מסכמות, אחרי ביצוע הניסוי ע"י התלמידים בכיתה. פעילויות אלו מאפשרות למידה מעצבת בהתאם להתקדמות לאורך השנה, בניסויים שמורכבותם הולכת וגוברת.
במפגש זה, נציג ונדון בכמה מהפעילויות סביב ניסויי מעבדה שאנו מבצעים עם תלמידינו בכיתות י"א ו- י"ב. מנסוינינו, פעילויות אלה תורמות להתמודדות מוצלחת בשילוב החלק הניסויי בכל הנדרש ללימודי הפיזיקה ברמה של 5 י"ל.