משוב אישי מהיר על מפות מושגים פתוחות באמצעות כרטא

גילעם רוט, תיכון יצחק שמיר נווה גן פ"ת
gilamr@gmail.com

מפות מושגים הן כלי אפקטיבי לרכישת ותרגול כישורי חשיבה מגוונים. עם זאת המאמץ הכרוך במתן משוב אישי מקשה מאוד את השימוש בהן. בסדנה זאת המורים יתנסו בשימוש ב "פלטפורמת כרטא" על שלושת מרכיביה. מערכת המורים, אפליקציית תלמיד ואפליקציית מורה. תוצג דרך קלה ונוחה לשלב הוראה עם מפות מושגים בשיעורי פיזיקה.
משתתפים בעלי טלפון אנדרואיד מוזמנים להתקין את אפליקציית תלמיד. משתתפים אחרים מוזמנים להצטרף לבעלי טלפון אנדרואיד.
המקום לשימוש ברצף ההוראה נתון לשיקול דעת המורה. מומלץ להשתמש בכרטא לארגון ידע כסיכום פרק או נושא.
נדרשת הכשרה של מספר דקות בשימוש בכרטא. התלמיד נדרש לדעת לכתוב משפט תקין בעברית. כמו כן מהי מפת מושגים ומה מטרתה.
הפעילות מתרחשת בכיתה ותמשך כרבע שעה
הוראה עם כרטא מסייעת לתלמיד רבות לארגן את הידע כמכלול ולשפר את רמת שליטתו והבנתו בחומר שנלמד.

הפעלת המשתתפים:
התנסות בפעילות כתלמידים ע"י שימוש בטלפון אישי, ניתוח משותף של תוצרי תלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת.
המורים יתנסו בבניית מפות מושגים וקבלת משוב בזמן אמת, באמצעות אפליקציית התלמיד.
תודגם על המסך אפליקציית המורה ומתן משוב על מפות התלמידים ע" המורה .
יוצג אופן השימוש במערכת המורים ונזהה תפיסות שגויות ושגיאות נפוצות של תלמידים,  ע"י צפייה בדוחות שהמערכת מייצרת.