הדגמת פעילות בתכנית רובופיסיקה - למידה של פיסיקה בשילוב מתמטיקה והנדסה, המותאמת למאה ה 21

גידי קפלן ואיתמר פלדמן, כפר הנוער ויצו נהלל
gkaplan100@gmail.comמטרת הפעילות היא להמחיש את עקרונות תכנית "רובופיסיקה" ואת היכולת ללמד פיסיקה בגישה הנדסית, על ידי פתרון אתגר המבוסס על חקר מדעי והבנת הפתרון, תכנון אלגוריתם מתאים, ותכנות הרובוט בהתאמה לביצוע המשימה.
ייעשה שימוש ברובוטים בנויים (מבוססי לגו, EV3), שאנחנו (מנחי הסדנה) נביא אתנו, ויהיה צורך בכ 6-7 מחשבים בהם תותקן סביבת תכנה (חינמית) בתוכה נפתח (בסדנה) את התכנה לרובוטים.

 

הפעלת המשתתפים:
נתחיל עם רקע קצר על תכנית רובופיסיקה.
כעת יוצג אתגר למורים, למשל: הפעלת רובוט כמכונית אוטונומית הצריכה לנסוע במסלול מעגלי ברדיוס נתון.

נתחיל בהצגה מודרכת של תכנון תנועה קוית של הרובוט למרחק נתון;
נמשיך עם סקירה קצרה של העקרונות הפיסיקליים של תנועה מעגלית קצובה;
לאחר מכן נחלק את המורים לצוותים של 3-4 משתתפים, נבקש שיציעו פתרונות אפשריים לאתגר, וניתן לצוותים לעבוד, לתכנת את הרובוטים, ולהציג את הפתרון.
לאחר מכן נתכנס ביחד לרפלקציה קצרה.
בסיכום: ההפעלה תהיה בצורה של התנסות כתלמידים + רפלקציה ודיון.