פיזיקה בתנועה

ד"ר רוני זהר, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע
roni.zohar@weizmann.ac.il

 

מטרת הפעילות היא לתת דוגמא או שתיים באיך ניתן לשלב תנועה של הלומדים בתוך שיעורי הפיזיקה במטרה לקדם את הבנת המושגים הפיזיקלים הנלמדים. ניתן דוגמא למהלך הוראה בתנועה מעגלית ונראה תוצרים מכתה בה נוסה מהלך זה במסגרת מחקר הדוקטורט שלי.
המטרה לחשוף את המורים לאפשרות שהניסוי לא חייב להיות במעבדה רגילה אלא עם גוף הלומדים כיחידים או כקבוצה. גם בהפעלות מסוג זה יש חקר, מחשבה והתעמקות במושגים. הרצון הוא לחשוף, לסקרן בשאיפה שאחרי חשיפה כזו בכנס,מורים ירצו להעמיק ולהגיע להשתלמויות בנושא פיזיקה בתנועה שאמורות להיות במהלך השנה ובקיץ. ( לכן אני מעדיפה להציג בפני קהל גדול של מורים ולא במסגרת סדנא).