הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ט

 

מושבים מקבילים, סבב ראשון, 11:30 - 12:45 

 

 מספר מושב   שמות ההרצאות/ סדנאות ושמות המציגים
  1 הדגמת פעילות בתכנית רובופיסיקה - למידה של פיסיקה בשילוב מתמטיקה והנדסה, המותאמת למאה ה 21
גידי קפלן ואיתמר פלדמן, כפר הנוער ויצו נהלל
משך הפעילות: 75 דקות
  2
  3
  4

משוב אישי מהיר על מפות מושגים פתוחות באמצעות כרטא
גילעם רוט , תיכון יצחק שמיר נווה גן פ"ת
משך הפעילות: 75 דקות

 

 

  5
 • מדען ברשת
  מירב בס, מכון דוידסון לחינוך מדעי
  הגר לנדסמן (באופן מקוון), המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע
  משך הפעילות: 45 דקות 
 6

שילוב חקר מ-ט עד יב

 • שער לפיזיקה
  עידית ירושלמי, גניה חייקין, אלון לנגבהיים, זאב קרקובר
  , המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
  משך הפעילות: 15 דקות

 • הנחיית פרויקט בפיזיקה מחקרית 1: תהודה במטוטלת קפיץ 
  דוד פרל
  , המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
  משך הפעילות: 20 דקות

 • הנחיית פרויקט בפיזיקה מחקרית 2:  חקר גלי מים במיכל 
  אריה סולימני, תיכון הראשונים הרצליה, מכון דוידסון לחינוך מדעי
  משך הפעילות: 20 דקות

 • פיזיקה בגישה חוקרת בכיתת הפיזיקה
  זהורית קאפח, תיכון אלון רמה"ש; המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
  משך הפעילות: 20 דקות
  7 המעבדה בליווי סביבת PeTeL
אסף בר יוסף , המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
משך הפעילות: 75 דקות
  8