כנס שנתי ארצי של מורי הפיזיקה - תשע"טלא נמצא מידע בנושא.