האנרגיה הקינטית והשינוי בכיוון המהירות
בעיני התלמידים, שינוי בכיוון המהירות בלבד (בלי שינוי בגודל המהירות ) גורם לשינוי באנרגיה הקינטית

 

שאלה מאבחנת:

כדור מסתובב במהירות קבועה במסילה מעגלית אופקית.

א. האם מהירותו משתנה? נמק.

ב. האם האנרגיה הקינטית של הכדור משתנה? נמק.


תשובה שגויה נפוצה:
גם וקטור המהירות וגם האנרגיה הקינטית  משתנים.

קשיים נוספים