העבודה והאנרגיה הקינטית
בעיני התלמידים, העבודה שווה לאנרגיה הקינטית ולא לשינוי באנרגיה הקינטית (העבודה נתפשת כסוג של אנרגיה)

 

שאלה מאבחנת

ברגע t=0 האנרגיה הקינטית של מכונית A גדולה פי שניים מהאנרגיה הקינטית של מכונית B. ברגע t האנרגיות הקינטיות של שתי המכוניות שוות. האם העבודה הכוללת שנעשתה על המכונית A מרגע t=0 עד רגע t, גדולה יותר, קטנה יותר או שווה לעבודה שנעשתה על המכונית B באותו פרק זמן?

תשובה שגויה נפוצה: העבודות שוות כי ברגע t לשתי המכוניות אותה אנרגיה קינטית.

קשיים נוספים