יחס ישר בין המהירות לבין האנרגיה הקינטית

1. שאלה מאבחנת:

ילד מחליק על קרח ומגדיל בפרק זמן מסוים את מהירותו מ- 2m/s ל-6m/s. פי כמה גדלה האנרגיה הקינטית של הילד בפרק הזמן המתואר?

תשובה שגויה נפוצה: האנרגיה הקינטית גדלה פי 3, כמו המהירות.

2. שאלה מאבחנת:

בניסוי מסוים, כאשר מהירותו של כדור גדלה מ-0 ל-v האנרגיה הקינטית שלו גדלה ב-. . בניסוי אחר מהירותו של הכדור גדלה מ-v ל-2v. האם השינוי של האנרגיה הקינטית בניסוי השני גדול יותר/קטן יותר/שווה לשינוי האנרגיה הקינטית בניסוי הראשון.

תשובה שגויה נפוצה: השינוי שווה, כי שינוי המהירות זהה בשני המקרים.

קשיים נוספים