אנרגיה קינטית כגודל וקטורי
אנרגיה קינטית נתפשת כגודל וקטורי, מפני שהיא תלויה במהירות, שהיא גודל וקטורי.

 

שאלה מאבחנת:

שתי עגלות זהות נמצאות על משטח חלק.העגלות מוחזקות כאשר ביניהן נמצא קפיץ לחוץ. משחררים את העגלות וכתוצאה מכך העגלות נעות במהירות שגודלה 0.2m/s בכיוונים מנוגדים. מהי האנרגיה הקינטית הכוללת של שתי העגלות?

תשובה שגויה נפוצה: האנרגיה הכוללת היא אפס, מפני שהעגלות נעות בכיוונים מנוגדים.

קשיים נוספים