האנרגיה הקינטית והשינוי באנרגיה הקינטית
קיים בלבול בין העובדה שהאנרגיה הקינטית תמיד חיובית לבין העובדה שהשינוי באנרגיה הקינטית יכול להיות חיובי, שלילי או אפס.

 

שאלה מאבחנת:

בפרק זמן מסוים, מהירותו של מחליק על קרח קטנה בהשפעת כוח החיכוך. איזו אמירה מבין האמירות הבאות נכונה?

א. בסוף פרק הזמן האנרגיה הקינטית של המחליק חיובית והשינוי באנרגיה הקינטית שלילי

ב. בסוף פרק הזמן האנרגיה הקינטית של המחליק שלילית והשינוי באנרגיה הקינטית שלילי

ג. בסוף פרק הזמן האנרגיה הקינטית של המחליק שלילית והשינוי באנרגיה הקינטית חיובי

ד. בסוף פרק הזמן האנרגיה הקינטית של המחליק חיובית והשינוי באנרגיה הקינטית חיובי


תשובות שגויות נפוצות:

ב' או ד'

קשיים נוספים