אבחון קשיים
לנוחותכם גם  ... קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

האנרגיה הקינטית והשינוי באנרגיה הקינטית

קיים בלבול בין העובדה שהאנרגיה הקינטית תמיד חיובית לבין העובדה שהשינוי באנרגיה הקינטית יכול להיות חיובי, שלילי או אפס.

אנרגיה קינטית כגודל וקטורי

אנרגיה קינטית נתפשת כגודל וקטורי, מפני שהיא תלויה במהירות, שהיא גודל וקטורי.

יחס ישר בין המהירות לבין האנרגיה הקינטית

תלמידים חושבים שקיים יחס ישר בין המהירות לבין האנרגיה הקינטית.

העבודה והאנרגיה הקינטית

בעיני התלמידים, העבודה שווה לאנרגיה הקינטית ולא לשינוי באנרגיה הקינטית (העבודה נתפשת כסוג של אנרגיה)

האנרגיה הקינטית והשינוי בכיוון המהירות

בעיני התלמידים, שינוי בכיוון המהירות בלבד (בלי שינוי בגודל המהירות ) גורם לשינוי באנרגיה הקינטית