קינמטיקה

מצגת בנושא קינמטיקה

מצגת בנושא קינמטיקה

מאת ד"ר איליה מזין
תנועה במימד אחד

תנועה במימד אחד

מהירות, תאוצה ועוד...
8/10/2018
שאלות פתורות

שאלות פתורות

פתרונות מלאים ומוסברים
8/10/2018