יחידות מדידה
1J (ג'ול) היא העבודה הנעשית על גוף שהאנרגיה הקינטית שלו משתנה ב-

הגדרות נוספות